PREDSTAVITEV


Svetovalec za kemikalije, poznavanje kemijske zakonodaje, postopkov registracije biocidnih proizvodov in fitofarmacevtskih sredstev ter zahtev Uredbe REACH so samo glavna področja na katerih nudimo kvalitetno svetovanje. Svojo dejavnost smo razširili tudi na področje HRVAŠKE IN SRBIJE.